Előadásaink

1. félév – A schönstatt mozgalom súlypontjai

Csermák Kálmán és Alice: Mária és a tudatalatti lelki életünk – Schönstatt máriás jellegéről

Gódány Róbert és Rita: Kentenich atyával az életúton – Joseph Kentenich, a Schönstatt Mozgalom alapítója

Ther Antal és Ágnes:Isten temploma vagytok s az Isten lelke lakik bennetek” (1Kor3,16)– a szentély lényege

Endrédy Istán és Cili: Ég és föld szövetsége – a szövetség lényege Isten és ember között

Gertrud-Mária nővér: A személyes eszmény – a közösségi eszmény

 

2. félév – Helyünk a világban és az egyházban

Korzenszky Richárd OSB:A kevésben hű voltál, sokat bízok rád” (Mt25,23) – szolgálat az egyházban

Mazgon Gábor: Nyomorúságos próbálkozásaim, hogy imádkozzam… - kapcsolat Istennel

Stefan Strecker SCH és Csermák Péter: Értékek: életem játékszabályai – a relativizmus és az értékek a jelen világban

Török Péter és Orsi:Az Ige testté lett… és nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik benne” – az imádság formái

Engem ide állítottál – szereteted őrködik felettünk. – Félévértékelés.

 

3. félév – Feladatunk a világban és az egyházban

Ther Antal és Ágnes, Ther Tamás és Zsuzsi: „Nem jó az embernek egyedül lennie” (Ter2,18) – a házastársi kapcsolat

Bakos Zsolt: „Krisztus szeretete sürget minket” (2Kor5,14) – munka fiatalokkal

Blanckenstein Miklós: „Mi haszna van az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de lelke kárát vallja” (Mt16,26) – az új evangelizáció

Székely János: „…a szív bőségéből szól a száj” (Mt12,34) – munka a peremen élőkkel.

Stefan Strecker, Csermák Péter, Ther Tamás: Út Schönstattba – feladatunk a jövőben