Élő közösségben céljaid felé

Péntek este Pintér Pius atya volt a vendégünk a zsinaton. Mivel ebben az évben különösen is a renddel szeretnénk foglalkozni a Fiúmozgalomban, ezért arra kértük, hogy a külső és belső rendjeinkről beszéljen nekünk. Nagyon sok, a közösségünk és személyes életünk számára egyaránt értékes gondolatot kaptunk tőle.

A hétvége során beszélgettünk a vágyainkról, terveinkről, hogy merre szeretnénk tovább fejlődni. E vágyaink két fő témakörbe tartoznak. Egyik a mélyülés: a lelkiségünk megerősítése, tudatosabb megélése (pl. szövetség találkozó, Kentenich atya mélyebb megismerése, lelkigyakorlat…). Másik irányvonal a növekedés: szeretnénk elmélyíteni a közösséget azokkal, akik már tagjai a mozgalomnak, erősíteni a kapcsolatot a vidéki közösségeinkkel, valamint nyitni kifelé (újabb csoportok, erdélyi és nemzetközi kapcsolatok). Szeretnénk hordozni egymást a közösségben.

Szeretnénk mindezt egyre inkább Istenre hagyatkozva, az Ő eszközeként végezni, hiszen a Fiúmozgalomban végzett munkánk által is Isten országát szeretnénk megélni.


A fenti gondolatok alapján született meg a jelmondatunk a következő évre:


Élő közösségben céljaid felé


Imádkozzátok velünk az imádságot, amit a jelmondatunkhoz kapcsolódóan írtunk!

Élet Királynője!
Hálával gondolunk közösségünkre, melyben folyamatosan épülhetünk és otthon lehetünk.
Adj nekünk bátorságot, hogy igent tudjunk mondani azokra a feladatokra, amelyek gazdagítják közös és személyes lelki életünket.
Segíts minket, hogy a Te eszközödként az egyház örömét hordozhassuk a világban, rendre törekvésünk az életet szolgálja és megtartó erő lehessen.
Szövetségünk útján vezess minket
élő közösségben céljaid felé!
Ámen.


Élő közösségben…

Az ember alapdimenziója a közösség. Közösségben vagyunk a családunkkal, osztálytársainkkal, munkatársainkkal, barátainkkal, közösségben vagyunk a schönstatti ifjúsággal, sőt a világon minden schönstattival. De közösségben vagyunk a szomszédainkkal, vagy akár egy busz utasaival is. És közösségben vagyunk egymással akkor is, ha éppen nem találkozunk.

Fontos számunkra, hogy kapcsolatban legyünk egymással, és hogy hordozzuk egymást mind örömeinkben, mind nehézségeinkben. Ezáltal megtartó erő, támasz lehet a közösség egyes tagjai számára.

Az élő közösség nem statikus, hanem folyamatosan fejlődő, változó, megújuló. Éppen ezért nyitottak szeretnénk maradni az új ötletekre és az új formákra (a schönstatti szabadság jegyében ki-ki megvalósíthatja a szívügyeit a közösségben, legyen az egy elmélyült lelkigyakorlat, vagy egy embert próbáló gyalogtúra). Mindezzel az életet szeretnénk szolgálni.

Azonban tudjuk azt is, hogy a közösség tagjaként személyesen is felelős vagyok azért, hogy a közösségünk élő maradjon, azaz tennem is kell a közösségért.

…céljaid felé

Szeretnénk Isten és a Szűzanya tervét, céljait megvalósítani a közösségünkben, nem pedig a saját elképzeléseink megvalósítására törekedni. Szeretnénk megmutatni a világnak, hogy az egyház élő, boldog közösség, ahol a XXI. század fiataljaként is jól érezhetjük magunkat. A közösség tagjait elsősorban Istenhez szeretnénk közelebb vezetni, a Szűzanya segítségével, hiszen mindannyian az életszentségre törekszünk.
Szeretnénk az Szűzanya és a Jóisten eszközeként végezni feladatainkat a közösségünkben.

Hálát adunk a Közösségi Helyünkért, szeretnénk ezt valóban a Szűzanya otthonává alakítani. Valamint hordozzuk azt a vágyunkat, hogy Budapesten is megépülhessen egy schönstatti szentély.

Szeretnénk rendet tartani magunk körül, hiszen környezetünk hatással van ránk, a lelki életünkre is. Szeretnénk a rend által is az életet szolgálni.


Szeretnénk komolyan venni a Szűzanyával kötött szövetségünket, s a szeretetszövetség által törekedni
az élő közösség megélésére, s az ő eszközeként tevékenykedni.

Ki az, akivel nem vagyok jó kapcsolatban? Mit tettem ma a kapcsolatunk javításáért?
Mit tehetek ma azért, hogy a környezetemben megtapasztalható legyen Isten országa?