A Schönstatti kegykápolna

Az ősszentély SchönstattbanSchönstatt kezdetektől fogva a hétköznapok egyszerűségéből építkezett. Így schönstatti kápolnánk is. Az első „schönstatti kápolna” egy használaton kívül helyezett temetőkápolna volt. Nem volt fényes és hatalmas, nem magasodott semmi más fölé. Egyszerűen jelen volt.

Joseph Kentenich, a  Schönstatt  Mozgalom alapítója mégis nagy jelentőséget tulajdonított ennek a kápolnának. Miért is? 1914-et írunk. Forrong Európa, kitör az első világháború. Kentenich, mint Istenben gyökerező, de a világban élő s a világot érteni és ismerni akaró palottinus szerzetes, megsejtetett valamit. A háború miatt, az élet nagyot fog változni. A fennálló rendszer megszűnik. Az élet minden területén bizonytalanság lesz úrrá. És ebben a helyzetben csak a szabad, szilárd, önálló és szeretni képes személyiségek tudnak továbbra is emberhez méltó életet élni.

Kentenich ebben az időben az iskola spirituálisa, lelki vezetője volt. Felsőtagozatos diákjait arra buzdítja, hogy a középkori jezsuita szellemi központ, Ingolstadt példája nyomán hozzanak létre egy Mária-kongregációt. Ez a vágy mélyen élt benne, mivel saját életében is megtapasztalta, hogy minél közelebb kerül Máriához, annál áldásosabb lesz élete.  Egy eredeti gondolata támadt. A régi temetőkápolnát elkérik a rend vezetésétől, felújítják, hogy legyen egy lelki otthona diákjainak. Legyen egy hely, amit neveltjei sajátjuknak éreznek, amihez kötődnek, ahonnan erőt merítenek, ahol napról napra együtt mondják Máriával: „Legyen nekem a Te Igéd szerint”. Kitől tudnánk emberként, embertől, jobban megtanulni az isteni iránti nyitottságot, mint Máriától, Édesanyánktól?

Kentenich, Máriának egy új arcát mutatja meg nekünk. Ő nem „csak” gondoskodni akar rólunk, hanem egy kétoldalú kapcsolatra hív minket. Mária eszközöket keres, hogy Fiát elvigyük a világba. Mindenki oda, ahol van és úgy, ahogy egyéniségétől telik. Mindenekelőtt a munkákban, a „leghűségesebb kötelességteljesítés” által. Ezt ajánlották a kongreganisták Máriának és ezt ajánljuk mi is mind a mai napig. S azt kérjük Máriától, hogy közénk telepedjen kápolnánkba és háziszentélyeinkbe és ossza onnan kegyelmeit.

Az idő igazolni látszik azt, hogy Mária elfogadta, a schönstattiak „ajánlatát” és közénk telepedett. Világszerte, összesen 160 Schönstatt-központ működik. A mi központunk Óbudaváron található. 2005 óta kápolnánk is van, ami hagyományosan a schönstatti kápolna pontos mása.