A Szűzanya megkoronázása a jubileumi ünnepen

A centenárium ünnepén a Fiúmozgalom arra kérte Máriát, hogy legyen a Nemzetközi Schönstatti Ifjúság Királynője, a Tűz Királynője, a következő 100 évre a Fiúmozgalomra bízott Misszió Királynője, és mostantól elsősorban ő hordozza a Nemzetközi Schönstatti Fiúmozgalom missziós tüzét.
Mária velünk akar tartani a Fiúmozgalom következő 100 évében is, hogy hatalmával és kormánypálcájával uralkodjék, hogy Királynőnk legyen, hogy fényességével megvilágítson, és tüzével vezessen minket.

Miért koronázzuk meg a Szűzanyát?

A koronázás gondolata a 2013-as rioi IGNIS találkozón merült fel a fiatalságban, a fáklya átadása pedig a Németországban másodszor megrendezett Fáklyásfutás magától értetődő folytatása. A koronázás kifejezi tehetetlenségünket és az MTA közbenjáró erejének elismerését. A Nemzetközi Schönstatti Fiúmozgalom hozzá fordul segítségért, hogy megkoronázhassuk a mai kor nagy kihívásaiban.
„Ne okozzon gondot nektek a kívánságtok teljesülése. Ego diligentes me diligo. Én is szeretem azokat, akik szeretnek engem. Bizonyítsátok be először, hogy valóban szerettek, hogy komoly a szándékotok!”
Az a célunk, hogy komolyan törekedjünk az életszentségre a világban, ezért akarjuk szorgalmasan gyarapítani a kegyelmi tőkét, sok érdemet szerezni hűséges és még hűségesebb kötelességteljesítés által, buzgó imaélet által, és azokat Királynőnk, az MTA rendelkezésére bocsátani, hogy továbbra is jelen legyen a szentélyünkben, és elvigye a szövetség tüzét a következő 100 évbe, amelyben eszközeiként mi is a segítségére akarunk lenni.
Ezért koronáztuk meg október 18-án a Háromszor Csodálatos Anyát ugyanazon a helyen, ahol a kongreganisták, idősebb testvéreink 100 évvel ezelőtt megkötötték a szeretetszövetséget.
A megkoronázott kép a Zarándok Szűzanya, aki ettől a pillanattól kezdve megkezdte világkörüli utazását a Schönstatti Fiúmozgalomban, hogy továbbra is ő uralkodjék a fiatalságban, és egyesítse a szíveket a Misszió Tüzével.

A Háromszor Csodálatos Anya megkoronázása
, amellyel a Nemzetközi Schönstatti Fiúmozgalom Királynőjének ismerjük el
Először is újra köszöntöm önöket ezzel a szép köszöntéssel: Nos cum prole pia - benedicat virgo Maria! Kisdedével Szűzanyánk - szent áldását adja ránk!
A világtörténelemben mily gyakran volt a kicsi és jelentéktelen a nagynak és legnagyobbnak a forrása. Miért ne lehetne nálunk is hasonlóan?
Aki ismeri a fiatalság múltját, annak nem lesz nehéz abban hinnie, hogy az isteni gondviselésnek valami különleges terve van még a Nemzetközi Fiúmozgalommal.
Üdvözlünk mindenkit!
Néhányan most először vagytok itt ezen a helyen, amely lehetővé tette, hogy az MTA megjelenjen az életünkben. A világ különböző pontjairól érkeztünk azért, hogy megerősítsük egységünket, eszményeinket és nemzetközi összetartozásunkat.
Ne feledjük, hogy a szentély árnyékában szent emberek kovácsolódnak.
De miért is vagyunk itt? Miért jöttünk ide?
2014-ben, a jubileum évében a schönstatti fiatalság szeretne egy koronát adni a Háromszor Csodálatos Schönstatti Szűzanyának, amellyel kifejezzük hálánkat a szeretetszövetség elmúlt 100 évéért. Már lángra lobbant a szívetek?
Most szeretnénk megkoronázni a Szűzanyát… Kedves Nemzetközi Fiúmozgalom! Szeretnétek Máriát életünk királynőjévé koronázni?
Válasz: Igen.
Helyezzük magunkat Isten jelenlétébe az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
„Minden bizonnyal! Nagyszerű vállalkozás lenne, a legjobbak szorgalmára és verejtékére érdemes, ha az intézetünkbe egy minden eddigit meghaladó, izzó Mária szeretetet és az erények megszerzésére irányuló elszánt törekvést vihetnénk.”
Bízunk abban, hogy mostantól testvérekként tovább építjük mindazt, amit őseink megkezdtek, és amit mi eddig elértünk. Így nagy lépésekben haladunk majd előre a következő generációk számára.
„Mater Perfectam Habebit Curam et Victoriam. Anyánk tökéletesen gondoskodik és győz.” Nincs mitől félnünk. Gondoljunk csak válaszára: „Ne okozzon gondot nektek a kívánságtok teljesülése". Ego diligentes me diligo. Én is szeretem azokat, akik szeretnek engem. Bizonyítsátok be először, hogy valóban szerettek, hogy komoly a szándékotok!”
Missziós Generációként hadd tegyük magunkévá Kentenich atya és Szent Péter kedvenc, titkos gondolatát: „Uram, jó nekünk itt lennünk! Építsünk itt három sátrat!” (Mt 17,4) „Ne higgyétek, hogy a mai komoly és nagy időkben valami rendkívüli dolog az, ha a magatokkal szemben támasztott követelményeket a korábbi generációkénál magasabbra, sőt a legmagasabbra fokozzátok.”
Mária kedvenc eszközeiként arra választott ki bennünket, hogy együtt ünnepeljük vele és az egész családdal az elmúlt 100 évet, így boldogan és magabiztosan vállaljuk küldetésünket, bízunk a győzelemben, hiszen meggyőződésünk, hogy ez Isten terve.
Az Alapító Atya arra hív bennünket, hogy egy nagy múlt örökösei, egy hatalmas feladat hordozói és egy nagyszerű jövő felépítői legyünk. Az MTA elrendezte a számunkra – Fiúmozgalma számára –, hogy mi kísérjük el őt az új évszázad hajnalán. Ne feledjük, hogy a fiúkként mi vagyunk a mozgalom gerince, a megújító erő, az eredeti szellemiség továbbvivői. Arra választottak ki bennünket, hogy megalapítsuk Mária birodalmát itt a Földön, és az egész családot bátorítsuk diadalmenetünk során.
Kedves Anyánk, ma megkoronázunk téged, és arra kérünk, hogy légy a Nemzetközi Fiúmozgalom Királynője. Úrnőnk elfogadja a felajánlott koronát, és eszközeinek fogad minket.
Anyánk, ma szeretnénk megújítani veled kötött szövetségünket, és hűségesen megesküszünk, hogy hozzájárulunk a kegyelmi tőkéhez és hasonlóvá válunk ehhez a lángkoronához, amely soha nem alszik el. Nem tudjuk, mit vársz majd tőlünk holnap teljes odaadásunk miatt, de tudjuk, hogy az Alapítónknak adott válaszunk állandó és őszinte: Igen, Atyám, veled tartok! Így Téged, kedves Szűzanyánk, életünk minden pillanatában szeretnénk megkoronázni Kentenich atyával és kongreganista testvéreinkkel.
Nemzetközi Schönstatti Fiúmozgalom szeretnénk Máriával járni az utunkat, örömmel és reménnyel telve, bízva a győzelemben, az új idők felé tartva.
A schönstattiak azok, akik szívüket, életüket és eszményeiket összegyűjtik – Kentenich atyával – Mária köré, aki a mi édesanyánk, és mától kezdve – az Ősszentélyben – a mi Királynőnk.
A schönstattiak nem csupán Mária gyermekei és testvérek, akik ismerik egymást, hanem Mária koronájának hordozói is mindig és mindenhol.
A schönstattiak azok, akik soha nem fáradnak bele – ahogy Alapítónk és a kongreganisták sem fáradtak bele – Mária dicsőségének és nagyságának megvallásába.
Kedves Nemzetközi Fiúmozgalom: ti vagytok a Schönstatt Család fiatal ereje és az új világ reménye.
Hisztek abban az isteni kezdeményezésben, amely Schönstattban valósított meg, ezen a kegyhelyen, a szeretetszövetség által, amelyet Kentenich atya a kongreganistákkal kötött pontosan egy évszázaddal ezelőtt? Hisztek abban, hogy Mária jelenléte és tettei által megköti velünk is a szövetséget a szentélyben, ahol mindannyiunkat vár, átalakít és küldetést ad nekünk?
Válasz: Igen, hiszek.
Ígéritek, hogy az Ősszentélyt (és a Leányszentélyeket) otthonotokká teszitek, és ott tisztelitek a Szűzanyát, Anyánkat és Királynőnket, hogy megóvjon, átalakítson és eszközeiként küldjön minket az evangélium hirdetésére?
Válasz: Igen, ígérem.
Ígéritek, hogy hűségesen követitek Kentenich atyát, mint atyánkat és vezetőnket Mária Királyságában, amelynek építésére hivatottak vagyunk?
Válasz: Igen, ígérem.
Ígéritek, hogy minden nap példás élettel törekedtek személyiségetek meghódítására, hogy szabad, szilárd, apostoli személyiségekké váljatok így járulva hozzá a szentély kegyelmi tőkéjéhez?
Válasz: Igen, ígérem.
Ígéritek, hogy vidáman és elszántan ápoljátok a közösség szellemét a Fiúmozgalomban és Schönstatt Családunkban?
Válasz: Igen, ígérem.
Végül akarjátok-e, Máriát Királynőtökké fogadni, hogy a hétköznapi szentség felé vezesse életeteket? Akarjátok-e, hogy belső erővé váljon számotokra, amelyet mindig büszkén hordoztok? Akarjátok-e, hogy segítsen nektek az Alapító által megálmodott új emberekké válni? Akarjátok-e erőfeszítéseink és szeretetünk által elismerni Máriát a Schönstatt család és az egész világ Királynőjének?
Válasz: Igen, akarjuk.
Őszintén akarjátok, hogy Mária a ti Királynőtök legyen?
Válasz: Igen, akarjuk.

Újra felajánljuk magunkat a Szűzanyánknak, Királynőnknek, ahogy tették ezt már oly sokszor korábban is…

Úrnőm és Anyám! Egészen felajánlom magam Neked. Odaadásom tanúsítására ma Neked szentelem szememet, fülemet, számat és szívemet. Igen, egészen és teljesen magamat. Mivel tehát a Tied vagyok, Anyám, őrizz meg és oltalmazz, mint birtokodat és tulajdonodat. Ámen.