2012 - Szövetséged sürget minket

 „Szövetséged sürget minket”

A 2012-es év jelmondatában számos olyan gondolatot próbáltunk összesűríteni, amelyeket a meghívottak beszámolói alapján hangsúlyosnak találtunk a Mozgalom életében. A jelmondat igyekszik összefoglalni mindazt, ami aktuálisan „mozog” közösségünkben: elért eredményeinket, nehézségeinket és – mindenekelőtt – közös céljainkat és vágyainkat. Az idén első alkalommal Óbudaváron megtartott Fiúzsinat alatt személyes évünkről és közösségeink, csoportjaink, feladataink alakulásáról meséltünk. Mindezek alapján igyekeztünk megtalálni azt a jelmondatot, amelyet a Szűzanya a 2012-es évre szán nekünk.
 

Három olyan központi gondolatot határoztunk meg, amelyeket mindenképpen a jelmondat részévé szerettünk volna tenni:

Az otthon: Az otthon és az otthonosság megteremtése egyrészt az ifjúsági közösségi helyért végzett Kilenced miatt volt különösen fontos a számunkra. Ennek az imakilencednek a célja, hogy Budapesten egy olyan helyet találjunk, amely otthont jelenthet közösségeink és a Szűzanya számára is, így hivatalosan is „beköltöztetnénk” Schönstattot a fővárosba. Ez a törekvés, amelynek keretében Kentenich atya szövegeit olvassuk és külön erre a célra gyűjtjük a kegyelmi tőkét, meghatározó az idei évben. Másrészt a Schönstatti Mozgalom 2014-es jubileumára készülve 2012 a Szentély Éve.

Hosszas beszélgetés után arra jutottunk, hogy az otthonosság és a közösségi hely utáni vágyunk a Szűzanyával kötött Szeretetszövetségre mutat. Egy ilyen helyen és a Máriával kötött szövetségben egyaránt megtapasztalhatjuk azt, hogy Mária jelen van – ez otthonosságot biztosít számunkra -, azt hogy Mária szeret minket – ez lelki átalakuláshoz vezet -, és azt, hogy Mária küld minket – ez az apostoli gyümölcsözőséget jelenti. Első sorban tehát nem egy konkrét helyre van szükségünk, hanem arra, hogy elmélyítsük a Máriával kötött Szeretetszövetségünket. Ez a szövetség pedig elvezet minket az otthonosság érzéséhez és közösségünk épüléséhez.

A kapcsolatok: Szintén nagyon hangsúlyos gondolat volt, hogy hordoznunk kell egymást közösségeinkben és élő kapcsolatokat kell teremtenünk. Egymás jobb megismerésével, örömeink és nehézségeink megosztásával, társaink elfogadásával és segítésével növekednünk kell a szeretetben. Így közösségünk épül, örömeink sokszorozódnak, egyéni nehézségeinket pedig könnyebben hordozzuk a közösség támogatásával. Így megerősödve nyithatunk a világ felé is, apostoli munkát végezhetünk. A Szeretetszövetségben gyökerező élő kapcsolatok pedig hozzájárulnak egy különleges légkör, egy lelki közösségi hely megteremtéséhez, ahol Mária szeretetének elfogadásával megerősödhetünk, egymás és a külvilág felé fordulhatunk.

Az önállóság: A személyes beszámolókban sokszor előrekerült az önállóság megteremtése utáni vágyunk, és ez a közösségi hely szempontjából is hangsúlyos gondolat. Mindez azonban elsősorban felelősséget és hűséget jelent. Meg kell találnunk saját, egyéni feladatainkat, amelyeket hűséggel kell végeznünk. Ezzel a „kötöttséggel” válhatunk igazán önállóvá. Fontos tapasztalatunk, hogy önmagunkban kevesek vagyunk ezekre a feladatokra, így az önállóság rámutat arra is, hogy rá vagyunk utalva a Szűzanya segítségére és közösségünk támogatására is. Ez pedig azt is jelenti, hogy végső soron felelősek vagyunk saját Szeretetszövetségünk ápolásáért és csoportjainkban egymásért is.

A hétvége folyamán ezt a három gondolatot jártuk körbe több szempontból, ezek alapján igyekeztünk megtalálni a jelmondatot, amelyet a Szűzanya nekünk szán, de többször is kiemeltük, hogy nem egy elméleti, elvont gondolatot, hanem a gyakorlati életben is használható célt szeretnénk kitűzni magunk elé.

 

Idén különösen nehezen született meg a jelmondatunk, hosszú beszélgetések és rengeteg mély élmény hatására jutottunk el a végcélhoz vasárnap délelőtt: „Szövetséged sürget minket”. Mit is jelentenek számunkra ezek a szavak?

Szövetséged: Az Istennel kötött szövetség végigkíséri az egész emberi történelmet az Ószövetségtől kezdve a Noéval és Ábrahámmal kötött szövetségen át egészen az Újszövetségig és az egyéni keresztségig.

Számunkra különösen is fontos a Schönstatt alapításakor Máriával kötött szövetség, a Zsinaton pedig nagyon hangsúlyos volt a Tábor-hegyi gondolat: „Jó nekünk itt lennünk”. Számunkra ez a történet kifejezi a Szentély már említett 3 kegyelmét (otthonosság, lelki átalakulás, apostoli gyümölcsözőség). A Máriával kötött Szeretszövetségben pedig mindannyian testvérek vagyunk, így egymással kötött szövetségről is szó van, ahogy azt a kentenichi gondolat is kifejezi: „Új ember – új közösség”. Ez – többek között – egymásra figyelést és a másik hordozását jelenti, ennek fontosságát pedig már korábban is hangsúlyoztuk.

A szövetség szó ráadásul egész Schönstatthoz kapcsolja a magyar Fiúmozgalmat, hiszen a 2014-es jubileumra készülve a nemzetközi jelmondat: „A te szövetséged – a mi küldetésünk”.

Sürget: Ahogy Szent Pál mondja: „Krisztus szeretete sürget minket”. Ez az a szeretet, amely nem hagy nyugodni, amelyet nem tarthatok meg magamnak. A Szeretetszövetségben megtapasztaltak sürgetnek Isten és a másik ember felé. Valódi sürgetésről van szó: a világi dolgok sűrűjében meg kell találnom, hogy mi az igazán fontos a számomra, mi az, amire időt és energiát szánok. Ez a szó dinamizmust, eltökéltséget sugall, ez különösen fontos nekünk, fiataloknak.

Minket: Sürget minket, mint egyre növekvő, a Szeretszövetségben elmélyülő, közösséget a másik ember és az egész világ felé.
 

Az idei jelmondat középpontjában tehát a Szeretetszövetség áll. A Máriával kötött szövetség, amelyen keresztül megtapasztalhatjuk mindazt, amire vágyunk: otthonosságot, élő kapcsolatokat és önállóságot. Ezek a tapasztalatok építenek minket egyénileg és közösségileg is és nem hagynak nyugodni, felelősséget jelentenek, sürgetnek, hogy Krisztus élő jeleivé váljunk a modern világban.

Mindehhez kérjük a Szűzanya segítségét és hálás szívvel köszönjük új jelmondatunkat.

MPHCEV!
Mater perfectam habebit curam et victoriam!
Anyánk tökéletesen gondoskodik és győz!