2014 - Új világ, új misszió

Új világ, új misszió

Öt témakörbe csoportosítottuk a számunkra legfontosabb kifejezéseket, amelyek alapján elkezdtük a jelmondat keresését. Ez az öt témakör a szeretetszövetség, a nyitottság, a misszió, a kapcsolatok és az életöröm.

A jelmondat kereséséhez összegyűjtöttünk néhány szempontot:
- Jubileumról szóljon
- Kifelé mutasson
- Pozitívumot sugározzon
- Lelkesítő legyen egyéni és közösségi szinten is
- Mindennapos használatra

Az alábbi gondolatokat szedtük össze, amelyek fontosak voltak számunkra a jelmondat kibontására.
Új világ:
- Oázis, a tökéletesen megváltott világ, a mozgalom célja is ennek az oázisnak a megteremtése
- A jubileummal új korszak kezdődik a mozgalomban is
- Szükségünk van az ebben a világban élő emberekre: Nem passzív ellenállásra van szükség, hanem a dolgok megkeresztelésére
- A változás amit a környezetünkben szeretnénk, azt először magunkban kell létrehoznunk
- Az új világban új missziók is kellenek

Új misszió:
- Magyar Schönstatt missziója, Schönstatt világméretű missziója
- Létapostolkodás - mindennapi élet
- Konkrét missziók az országban
- Felkészülten kilépni a világba
- Tettvágy: lelkesedést, tüzet gyújtani a világban
- A  misszió a válaszunk arra a kérdésre, hogyan lehet létrehozni az új világot