Előadásaink

Az első félév - Schönstatt

Török Péter – A Vértező ereje
Inkább vélemény volt, mint előadás. Péter elmondta, hogy milyen lehetőségek lehetnek a Vértezőben. Vajon mire lehet számítani, milyen időszak lehet számunkra ez a másfél év. Ekkor még a döntés előtt álltunk, így sokunk számára különösen is fontosak voltak ezek a mondatok.

Csermák Kálmán és Alice – Úton Kentenich atyával
Ez az előadás is a döntés előtt, a Megérkezés délelőttjén volt. Hallhattunk Kentenich atyával kapcsolatban élményeket, hajdani félelmeket, értetlenséget. Fontos volt számunkra, hogy vele kezdhetjük a Vértezőt, és, hogy egy atya-tanulmányban válaszokat találhattunk az akkori kér-désekre.

Ther Antal és Ágnes – „Isten temploma vagytok és az Isten lelke lakik bennetek”(1Kor3,16)
Egy előadás a Szentélyről. A szent helyekről, az Ég és a Föld kapcsolatáról, Istennel való szövetségről és a Hozzá való közelségről. Kaphattunk személyes élményeket és gondolatok a mi magyar schönstatti szentélyünkről, a háziszentélyről és a bennünk lévő szívszentélyről.

Gódány Róbert és Rita – Mária, példaképünk
A Szűzanyára tekintettünk. Látván a Jóisten Vele való tervét az üdvtörténetben, megvizsgálva kapcsolatát Jézussal jobban megérthettük, hogy személyesen nekünk milyen kapcsolatunk lehet Vele. Schönstattiként ebből a forrásból különlegesen is sokat meríthetünk! Sokan ennek az előadásnak köszönhetjük a „Szentelés reggel” ima megis-merését.

Endrédy István és Cili – A győzelem kardja az önmegszentelés
Előadás és beszélgetés a szeretetszövetségről. Ahogy az embernek ősi igénye a kapcsolat, Istennel és a Szűzanyával a személyes kapcsolatunk formája a szövetség. Gyenge emberekként csak örülhetünk annak, hogy szövetségesünk hatalmas és jóságos. A szövetségből számunkra óriási kegyelmek fakadnak.

Gertrud Mária nővér – Schönstatt ereje – Az önnevelés eszközei
Összefoglalása és lezárása az első félévnek. A nővér Schönstatt erejét a szeretetszövetséghez való hűségként értelmezte. Isten velünk való ter-vének felfedezése a legfontosabb feladatunk az életben. Ehhez a személyes eszményhez visz közel az önnevelés. Ezen az óbudavári három napon választottuk magunknak jelmondatunkat: „Atyám, hadd legyünk munkatársaid!
 


A második félév - Kapcsolat

Uzsalyné Pécsi Rita – A teljes személyiség nevelése – Kentenich atya pedagógiája
Kentenich atya életközpontú és egyensúlyt teremtő pedagógiájáról hallhattunk. Szép volt számunkra a felismerés, hogy alapítónk ilyen sokszínűen, ilyen széles látókörrel rendelkezve alakította Schönstattot. Rengeteg hasznos elhatározást tehettünk magunkban az önneveléssel kapcsolatban a beszélgetés alapján.

Endrédy Pisti és Orsi – Istenkapcsolat
Az önmagunkkal való helyes kapcsolathoz nélkülözhetetlen az Istennel való helyes kapcsolat. Az ima erejéről, imaformákról, Istennek szentelt időről beszélgettünk. Új ötletekkel, új megközelítésekkel gazdagodva, valamennyiünk számára szinte mérföldkőként számon tartott beszélgetés volt ez az alkalom.

Schumicky András és Ildi – „Nem jó az embernek egyedül”
A másokkal való kapcsolatról hallhattunk egy szép előadást! Sok személyes élmény, és a kérdéseinkre adott válaszok alapján az apostoli küldetés és a nehézségekben való kitartás példáját kaptuk!

Török Péter – A szívünk hivatása
Önmagunk felfedezésének legjobb módja a személyes eszményünkre, Isten velünk való tervére való rátalálás. Ehhez kaptunk értékes gondolatokat, amelyek segítségünkre voltak a keresésben. Ennek alapján kezdtük el valamennyien ténylegesen felkutatni a személyes eszményünket.

Lelkigyakorlat – Tatai plébánián
Jó volt egy hétvégére összejönni, és pihenni, elmélyülni. Lezárni az előző félévet és eltervezni a következőt. Beszélgettünk a Mestermunkákról, futottunk a tó körül, hógolyóztunk, játszottunk. Szép, nyugalmas és tartalmas három napot töltöttünk együtt.

 


Harmadik félév - Belső erő

Olofsson Placid OSB – Az tudja hová megy, akinek hivatása van
Placid atya mindenkor az emberi tartás, és az Isten iránti hűség és bizalom példája lesz számunkra. Egészen különleges volt kis szobájában őt körülülve meghallgatni életének történetét. Kitartását és derűjét látva erőt meríthettünk a magunk feladataihoz. Szép volt megtapasztalni, hogy ő is fontosnak tartja azt a beszélgetést!

Sallai Tamás és Éva – Jobb szeretteink tüskéit elviselni, mint bele-fagyni az egyedüllétbe
A házaspári hivatásról beszélgettünk. Leginkább az érdekelt bennünket, hogy a nehézségek idején, hogyan lehet megélni a házasság szentségét. Különösen is tetszett a gondolat, hogy az „örökre” kimondása Isten nélkül valóban felelőtlenség... Valamint a bizonyság, hogy lehet egyensúlyt találni karrier és család között.

Blanckenstein Miklós – Pap vagy te mindörökre
A papi hivatásról és az Egyházról beszélgettünk. A papság mellett álló világi hívek felelősségéről és apostoli kötelességükről. Szép volt életből vett és személyes példákat hallani, tanácsokat kapni az imaélethez, a helyes szeretethez és a keresztény felelősségünkhöz.

Korzenszky Richárd OSB – Keresd a békét
Egy szép beszélgetés a nagy feladatokról és az engedelmességről. Jó volt hallani, mekkora erő van abban, ha elfogadjuk magunkat, és Isten nekünk szánt feladatát. Hogy a nehézségek idején az adhat erőt, hogy az ember „lerogy”, majd Isten felsegíti. Az ember az álmait pedig nem magának, hanem másoknak álmodja.