2013 – Taníts minket nevelni

Taníts minket nevelni

A jelmondat keresésének két fő irányvonala az volt, hogy pillanatnyilag mi fontosabb a mozgalomban. Külsőleg akarunk növekedni (több résztvevő a programokon, több segítő), vagy inkább a belső növekedésre helyezzük a hangsúlyt? Végül a belső növekedést éreztük fontosabbnak, s ez igen hangsúlyosan jelent meg a jelent meg a jelmondatban is.

Mint minden évben, most is felmerült, mi is tulajdonképpen a jelmondat szerepe a Fiúmozgalomban. A zsinati résztvevőkben az fogalmazódott meg, hogy talán nem is az egész mozgalomnak, hanem csak a vezetőségnek keressük az éves jelmondatot.

A fenti két fő gondolat alapján jutottunk el végül a 2013-as évi jelmondatunkhoz: Taníts minket nevelni.
Kifejezi azt, hogy egyedül nem vagyunk elég érettek ahhoz, hogy másokat neveljünk. Szükségünk van arra, hogy Mária tanítson, neveljen bennünket, hogy ezáltal képessé váljunk a másokkal való foglalkozásra. Megjelenik egyúttal a jelmondatban Kentenich atya pedagógiája is: a nevelés kulcsa a nevelt nevelő.