Növekedjünk közösségben az alapokhoz hűen!

Növekedjünk közösségben az alapokhoz hűen!

~A Magyar Schönstatti Fiúmozgalom 2016-ra választott jelmondata~

 

 

Az idei zsinat egy különleges felütéssel kezdődött: Csermák Tomi látogatott meg péntek este minket, hogy beszélgessünk a tisztaság kérdéséről. Nagyon sok jó gondolat hangzott el, s megfogalmaztuk, hogy ezeket a gondolatokat szeretnénk beépíteni Mozgalmunk lelkiségébe.

 

Beszélgettünk a Fiúmozgalom eredményeiről és sikereiről, amelyeket az elmúlt évben, időszakban értünk el, aztán pedig arról, hogy hol tartunk, és merre kell mennünk. Nagy egység alakult ki, mikor megfogalmaztuk, hogy a Nagytáborban elért eredményeket tovább kell vinni, s nem szabad elveszíteni a megszólított fiúkat.

 

Szeretnénk, ha a közösségnek az az ereje, amelyet mi itt a Fiúmozgalomban megtapasztaltunk elérhetővé válna mások számára is. Szeretnénk, hogy a Mozgalom mindannyiunk lelki fejlődését szolgálja a közösség megtartó ereje által. Így fogalmazódott meg bennünk először csak a vágy, később az elhatározás, hogy régiós szinten is több programot szervezzünk. Először még nem feltétlen hosszút és lelkit, az elején inkább még csak közösségépítőt. Fontosnak tartjuk, hogy kialakulhasson egy olyan vezetői réteg a régiók élére, akik által a hatékony kommunikáció is megvalósulhat, s a kezdeményezés konkrét tettekként valósul meg.

 

 
Ezt tükrözi jelmondatunk első fele: 

Növekedjünk közösségben

 
Ugyan a növekedés új kihívásokkal jár, ám mi szembenézünk ezekkel, erősödni szeretnénk általuk úgy, hogy hűek maradunk a Mozgalom által képviselt értékekhez. Hiszen tiszteljük, s becsüljük elődeink munkáját: különlegesen szép az, ahogyan a Fiúmozgalom huszonöt éves történetében a Szűzanya gondoskodó keze, és az arra hivatott fiatalok munkájának gyümölcseképpen egy ilyen élő Mozgalom jöhetett létre. Ezt az együttműködést megbecsülve, szeretnénk a fent említett változásokat megvalósítani, hogy mindeközben hűek maradjunk a Fiú–mozgalom lelkiségéhez, a Schönstatt-mozgalom szellemiségéhez, Kentenich atya karizmájához és az Egyház törvényeihez.

 

Ezeket a törekvéseket és gondolatokat fogalmaztuk meg jelmondatunk második felében:

 

az alapokhoz hűen.

 

Mozgatott minket az a gondolat, melyet Kentenich atya oly hangsúlyosan kijelentett, hogy minden nemzedéknek újra és újra meg kell hódítania Schönstattot, ám ezt mi az elődeink és az alapítónk által megvalósított értékek megtartása mellett szeretnénk megvalósítani. Hiszen csak szilárd alapokra lehet építkezni, s ha már létezik ez a szilárd alap, oktalanság lenne ezt figyelmen kívül hagyni.

 

Mindehhez kérjük a Ti imáitokat, s a Szűzanya pártfogását, hogy ez a gyümölcsöző növekedés a közösségünkben fennmaradhasson úgy, hogy hűek maradunk alapjainkhoz!

 MPHCeV!

A jelmondathoz íródott imádság. Imádkozzátok velünk!

Istenünk!
Hálát adunk közösségünkért!
Kérünk, segíts minket céljaink és küldetésünk megvalósításában!
Add, hogy a kihívások által növekedni tudjunk az irántad és embertársaink iránt való szeretetünkben!
Alakíts bennünket új emberré, hogy gazdagítani tudjuk közösségünket, és adj nekünk nyitottságot, hogy mások is közösséget találhassanak nálunk.
Védj és oltalmazz minket, gyermekeidet, és add hogy utunk együtt járva növekedjünk közösségben az alapokhoz hűen.
Ámen.