Derűvel építsük a jövőt!

Derűvel építsük a jövőt!

Az elmúlt évünk eseményei, és a vágyaink, terveink alapján három fő témakört neveztünk meg a jelmondatkeresés elején, amelyeket most hangsúlyosnak érzünk a Fiúmozgalomban. Ezek a tűz, a szövetség, és a tettvágy.

Tűz
Október 17-én, Schönstatt 100. jubileumának előestéjén a Nemzetközi Fiúmozgalom megkoronázta a Szűzanyát a Tűz, a Misszió királynőjének. A korona is a tüzet jelképezte, egy kis lángot formált. És ez a tűz, ez a lelkesedés bennünk is bennünk van.
A lelkesedésünket, a tüzet szeretnénk megőrizni, és ebből a lelkesedésből újra és újra erőt meríteni a hétköznapok szürkeségében. És szeretnénk továbbadni a tüzet, megmutatni másoknak is, hogy mi a mi erőforrásunk.

Szövetség
Fontosnak tartjuk, hogy a programok és események mellett ne maradjon el a mélyülés, a lelki oldal sem. Hogy megéljük a szeretetszövetségünket minden nap, hogy hordozzuk egymást és a mozgalmat imában is, ne csak munkában.
Szeretnénk újra visszatérni a gyökerekhez, ismét tudatosan végezni mindazt, amit ma már sokszor csak rutinból, megszokásból végzünk a jól bevált formák alapján.
Sok szép dolog elkezdődött, megvalósult, ami a lelki mélyülést szolgálja. Egyik legfontosabb a vágyunk, hogy felépüljön a fővárosban is egy schönstatti szentély. Jelentős esemény volt ebben, hogy elkészült a leendő szentély Mária-képe, ami velünk volt Schönstattban is a jubileumon.
A szeretetszövetség találkozó is nagyon mélyen megerősítette a szövetséget, egyénileg és mozgalmi szinten is. Nagy örömünk, hogy a találkozó óta minden héten van a Szövetség órája, amikor a Szűzanyával tölthetünk egy órát közösen.
Szeretnénk az eszményeinket megtalálni, hogy hitelesen, példát adva élhessük életünket.

Tettvágy
A bennünk levő lelkesedéssel többre vagyunk képesek, mint amennyit most teszünk. Szeretnénk továbbadni a tüzet, másokat is lelkesíteni, bevonni a közös munkába, hogy együtt építsük a mozgalom által Isten országát. Szeretnénk növekedni, hogy ne csak Budapesten, hanem vidéken is tudjunk értékes közösségeket létrehozni.
Szeretnénk apostoli, missziós feladatokat végezni.

„Küldj minket, hogy a tüzet, amely bennünk él, tovább tudjuk adni!”

Derűvel építsük a jövőt!
Derűvel – meg akarunk tanulni mindig, minden körülmények között derűsnek maradni, hogy ne befolyásoljanak minket az események, tudjunk mindig örömmel Istenre hagyatkozni, tudjuk megköszönni neki a jót és a rosszat egyaránt.
A jövő építését most kell elkezdeni, „majd holnap” már késő lesz. Ma, minden egyes tettel a jövőnket alakítjuk. Személyes életünkben éppúgy, mint a mozgalomban.

Írtunk egy imát a jelmondathoz a zsinaton összegyűjtött gondolatok alapján. Buzdítunk Titeket, hogy imádkozzátok velünk akár naponta!

Csodálatos Anyánk! Eszközeid vagyunk.
Letesszük most Eléd minden gondunk, bajunk.
Köszönjük Neked a velünk dolgozókat
Áldd meg őket, a tüzet hordozókat.
Szövetséged lángja fény a sötétségben,
Kijelöli utunk Atyánk nagy tervében.
Adj nekünk bátorságot, kitartást és erőt,
Hogy továbbra is derűvel építsük a jövőt!

Derűs munkálkodást kívánunk a hétköznapokban!