Hatodik hónap - Ki vagyok - ki lehetek

Mennyire ismerjük magunkat, képességeinket, lehetőségeinket? Mennyire ismerjük azt a közeget, amelyben vagyunk? Mit gondol Kentenich atya az Egyház küldetéséről? Mi a szerepe ebben Schönstattnak, mi neki? Mekkorát lehet álmodni? Mit, és mekkorát mertünk mi, fiúk álmodni Schönstattban 2005-ben? Mi lett belőle Pizzásbanda nevű valóság gyanánt?
 
Kérdések a hónapra
- Mi az, amit már el tudtam dönteni saját jövőmmel kapcsolatban? Mi az, amit még nem?
- Figyelem-e Isten jeleit?
- Ki lehet segítőm a döntéshozatalban?
 
 
A hatodik hónap imája
Édes Istenünk!
Kérlek, küldd el Szentlelkedet, hogy az Ő társaságában, őáltala értelmezhessem a múltat, láthassam a jelent, fürkészhessem a jövőm. Add, hogy mindig figyeljem és meghalljam szavad! Add, hogy a sajátomként ismerjek a velem való célodra! Adj nekem Feléd vivő, megmozgató vágyakat, szárnyalást általuk; és, kérlek, nehezebb időkben pedig add, hogy kitartsak, hogy képes legyek hittel küzdeni.
Amen