Első hónap - Isten keze az életünkben

Ez első hónapban a Schönstatt mozgalom, a Magyar Schönstatti Családmozgalom és a Fiúmozgalom kezdeteire tekintettünk vissza. A múltnak ezekre az eseményeire már könnyen tudunk úgy tekinteni, hogy felfedezzük benne a Jóisten sokszor számunkra fájdalmas vésőjének a nyomát, ami valami szép, valami értékes felé vezetett.
 
Kérdések, feladatok a hónapra
- Keressünk egy olyan embert a környezetünkben, aki - az Isten-kapcsolatát tekintve - példaképünk tud lenni!
- Hogyan kerültem én kapcsolatba Schönstattal? (Ha a családomon keresztül, akkor a családom hogyan?)
- Az én életemben hol tudom kitapintani a Jóisten vezető jelenlétét egy-egy, akár fájdalmas fordulatban?
 
Az első hónap imája
Édes Istenünk!
Köszönöm, hogy e világban lehetek. Bár én nem akartam, Te igen. És ha szerető szemmel végigtekintek az életemen, valóban nem lehet rossz szavam. Hadd lássak a Te szemeddel, hadd érezhesselek Téged, a Te jóságodat, szereteted. Hadd élhessem át újra az első találkozásomat Veled. Add meg nekem azt a kegyelmet, hogy a Te szeretett gyermekednek érezzem magamat. Hogy képes legyek az események mögött Téged, a Te szeretetedet fölfedezni.
Amen