Engling József - Az Alapító nyomán váltotta életre a szeretetszövetséget

Schönstatt alapításánál az alapító nem volt egyedül. Mellette állt az első generáció, fiatalemberek egy kis csoportja, akiknek a szívében 1914. október 18-a magja gyökeret eresztett és gyümölcsöt hozott. Közöttük volt Josef Engling is - "az életre váltott alapító okirat", ahogy Josef Kentenich atya mondta, aki röviddel Josef Engling halála után megjelentette annak naplójegyzeteit és leveleit az "MTA" című schönstatti újságban. Feljegyzései töretlenül és világosan mutatják mindazokat az impulzusokat, melyeket Kentenich atya adott a zsenge mozgalomnak. Mi lett volna Kentenich atya Josef Engling nélkül? Június 17-én lezárul Josef Engling boldoggá avatási perének egyházmegyei kiegészítő vizsgálata.

 

Engling József"Amikor a schoenstatt.de-n a cikket olvastam, tátva maradt a szám", írja egy texasi schönstatti lány. "Micsoda öröm és meglepetés! Jó lenne megérni a boldoggá avatását, remélem, fogok olyan sokáig élni! Éppen tegnap üldögéltem a háziszentélyben, ránéztem a képére, és azt gondoltam: Kérlek, Szűzanya, add, hogy hamarosan szentként tiszteljék! És ma jött ez a hír!"
Hasonlóan reagáltak az emberek, főként a fiatalok, a földkerekség minden részén, amikor közismertté vált a hír. Még kilencven évvel halála után is lelkesedést vált ki ez a fiatalember sokakból, akik, ahogy ő is, az Alapító nyomán életté szeretnék váltani a szeretetszövetséget - teljes egészében és radikális módon.
"Már néhány éve tart az egyházmegyei kiegészítő vizsgálat Josef Engling boldoggá avatási perében", nyilatkozta Dr. Joachim Schmiedl atya. "Josef nyomában voltunk Prosity-tól Cambrai-ig. A Schönstatt Mozgalom sok közösségében él Josef Engling példaképe, segítő kísérő a személyes eszmény, a Mária-szeretet és az apostolkodás útjain. És újra meg újra felmerült a kérdés, hogy is állnak a dolgok a perrel."
És hogyan? "Az utóbbi hónapokban jó sokat dolgoztunk. A Josef Englingről, életéről, működéséről, illetve szerte a világon érvényesülő hatásáról szóló dokumentumok gyűjteménye időközben több, mint 6000 oldalra nőtt. Kinyomtatták, bekötötték, s a trieri jegyző lepecsételte, aláírta. A dokumentáció négy példánya közül kettőt Rómába küldtek, egy Trierben maradt, egy pedig Schönstattba került. Most még az aktákat – tehát az összes tanúvallomást és a hivatalos iratokat – kell helyes sorrendbe rakni, lepecsételni, aláiratni és lefordítani olaszra. Ha a püspöki küldött kinyilvánítja, hogy nem történik jogtalan lliturgikus kultusz, lezárul a per."

Június 17-én Trierben
Ez az aktus 2008. június 17-én, kedden 18.00 órakor történik meg majd a trieri dóm keresztfolyosójának gótikus termében. Az egyházmegyei adminisztrátor, Robert Brahm segédpüspök, ezt az időpontot foglalta le, ő vezeti majd az utolsó ülést. Az ülés folyamán lezárják a pert, az aktákat és a dokumnetációt lepecsételik és a "római szállításra kész állapotba" hozzák. Ott szeptember vége környékén adják majd át. Szeretettel meghívjuk a Schönstatt-családot, hogy vegyen részt ezen az eseményen, éspedig ugyanazon a napon a trieri Szt. Antal templomban az Eucharisztia megünneplésével. Mivel a hivatalos ülésen csak kevesen vehetnek részt, mindenki mást a mise után a Schönstatt-központba várnak, imára az ottani szentélyben és közös vacsorára.

"Josef Engling egyházmegyei perének lezárása az ő 110. születésnapján, s halálának 90. évfordulóján, melyet október 3-4-én ünnepelnek Merville/Cambrai-ben, illetve lelki atyjának, Josef Kentenich atya halála után 40 évvel, különlegesen nagy öröm". mondja Schmiedl atya. "Köszönjük a Szentháromságos Istennek és Háromszor csodálatos Anyánknak az eddigi jó kimenetelt, s kérjük a római gyors haladásért. Kérjük mindenek előtt, hogy Josef Engling hatalmas szószólónak mutatkozzék; mert a közbenjárására történt csoda előfeltétele boldoggá avatásának."